Kollektioner

Skålar & fat för dekoration

Kanske den allra vanligaste presentationen, men, skålar och dekorationsfat behöver inte nödvändigtvis användas till bara frukt och konfekt. Torkade fröställningar, blommor eller stenar är också effektfullt. I ett arrangemang med flera ting kan till och med ett tomt fat eller skål bli en lugn kontrast bara genom sin form.