angels.jpg

Köpvillkor

Registrering

Köpare måste vara registrerad i vårt kundregister för att Multiagentur skall kunna fullgöra avtalsenliga förpliktelser. Registreringsformulär finner du under: Bli återförsäljare.

När vi godkänt dig har du rätt att logga in samt lägga order.  Vid orderläggning sker följande:

Ny kund tar vi kreditupplysning på.

Kund utan historik, första ordern 100 % i förskott innan order skickas.

Kund med historik men med anmärkning, 100 % i förskott. Bedöms anmärkningen som ringa så kan följande ordrar skickas utan eller med reducerat förskott.

Kund med historik och utan anmärkning, 50 % i förskott på första ordern. 

Vi kontaktar er en vecka innan leveransdatum.    
                            

 

Priser

Alla priser är exklusive moms.

 

Order

Minimikvantitet av varje artikel anges vid varje artikel som innerförpackning. Du behöver alltså inte köpa en hel ytterkartong, men kan förstås plussa på valfritt antal innerkartonger (6+6+6 för att få 18 st, även om ytterkartongen anges som 24 st) Ange alltid i styck hur många du vill köpa, ej kartonger.

Som tidigare kund hos Multi kan du handla och komplementeringshandla för valfritt belopp. Är det din första order med Multi, är minimiordern 2000 kr ex moms.

Restorder

Restorder skickas med nästa order såvida det inte är säsongsbundna artiklar såsom t ex påsk och julartiklar. Säsongsbundna artiklar skickas ut direkt efter hemkomst till vårt lager. Dock ej om säsongen är över eller mindre än 14 dagar återstår till själva högtidsdagen.

Behöver du hjälp, kontakta

Bengt Nilsson

bengt@multiagentur.se

Tel.0702096107


Leverans

Alla leveranser sker genom DHL

Multiagentur ansvarar ej för leveransförsening som orsakats av DHL.

Ordern skickas på pall eller som paket, beroende av volymstorlek. Vi väljer alltid det mest fördelaktiga fraktsättet för dig.

Pallar levereras alltid väl inplastade och kartonger väl emballerade. Plocklista medföljer varje leverans.

Orderbekräftelse skickas via mejl till, av kunden, angiven mejladress.


Fraktkostnad

Fullständiga fraktvillkor får nya kunder via mejl när vi godkänt registreringen.

Befintliga kunder, kontakta din säljare för fullständiga fraktvillkor.

Frakt tillkommer för ordrar upp till 11999 kr ex moms. Fraktfritt från 12000 kr ex moms.  

                                                                 

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 30 dagar netto från faktureringsdatum.

Nya kunder, se villkor under Registrering.

Alla fakturor skickas via mejl. Önskas faktura med post, meddela till: info@multiagentur.se Ange din fullständiga fakturaadress, kundnummer samt kontaktperson.

Efter utskick av en betalningspåminnelse överlämnas ärendet till inkassoföretag.

Påminnelseavgift à 60 kr tillkommer vid betalningspåminnelse

Dröjsmålsränta: 12 %, beräknas från fakturans första förfallodag tills dess betalning är erlagd.

Betalningsvillkor dröjsmålsräntefakturor: 10 dagar netto.Skada

Våra pallar levereras alltid väl inplastade och kartonger väl emballerade. Synlig skada ska meddelas till chauffören vid mottagandet och noteras på kvittens eller i handdator och reklameras via DHL:s reklamationsanmälan.  Multiagentur friskriver sig från allt ansvar vid synlig skada som ej anmälts till DHL.

Dold skada, tex kross i kartong ska anmälas till DHL senast 7 dagar efter mottagande.

Direktlänk skadeanmälan DHL

Skadan samt bilder på skada/skadat gods skall även anmälas till Multiagentur AB för kännedom på mejladress: info@multiagentur.se

Kolli-id ska då uppges.

 

Reklamation

Har Multiagentur levererat felaktig eller defekt vara måste detta anmälas inom 14 dagar efter mottagandet av varorna för att kreditering ska erhållas. Initial anmälan görs via formuläret "Reklamationsrapport" som du hittar under egen flik på denna hemsida

Kreditering lämnas av följande skäl: felaktigt levererade artiklar, defekta artiklar samt artiklar med tekniska fel. Kross ska i första hand regleras av DHL. Se rubrik Skada. Vi skickar aldrig ut kartonger som det skramlar om. Vid enstaka krossad artikel, gör anmälan endast till Multiagentur via formuläret Reklamationsrapport.  Felaktigt handhavande av artikel samt underlåtelse att läsa instruktion/varningstext när sådan bifogats, ersätts ej. Detta gäller för både kund och konsument.

För uppkommen följdskada hos kund/konsument pga. handhavandefel friskriver sig Multiagentur AB.

I övrigt hänvisar vi till konsumentköplagen rörande konsuments köp hos någon av Multiagenturs återförsäljare.

 

Övrigt

Vi reserverar oss mot eventuell slutförsäljning.

 

Force majeure

I händelse av krig, klimatförändringar, naturkatastrofer, myndighets beslut, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, uteblivna eller försenade leveranser från Multiagenturs leverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken inte skäligen kunnat förutses, skall utgöra grund till att Multiagentur AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal och utfästelser.

Online Dispute Resolution

Om du inte är nöjd med din vara eller tjänst, tveka inte att kontakta oss så att vi kan lösa ditt problem. Om du därefter inte är nöjd och vill gå vidare kan du klicka här så kommer du till EU’s Online Dispute Resolution ODR.

Tillagd i varukorgen