angels.jpg

Kƶpvillkor

Registrering

Köpare måste vara registrerad i vårt kundregister för att Multiagentur skall kunna fullgöra avtalsenliga förpliktelser. Registreringsformulär finner du under: Bli återförsäljare.

 

Priser

Alla priser är exklusive moms.

 

Order

Minimikvantitet av varje artikel anges vid varje artikel som innerförpackning. Du behöver alltså inte köpa en hel ytterkartong, men kan förstås plussa på valfritt antal innerkartonger (t ex 6+6+6 för att få 18st, även om ytterkartong anges som 24).

Fri frakt från 8000 kr

Minimiorder 2000 kr

 

Vid order under 2000kr, så kallad serviceorder, kontakta din säljare.

bengt@multiagentur.se

0702096107

anders@multiagentur.se

0706743321

 

Leverans

Alla leveranser sker genom Postnord.

Multiagentur ansvarar inte för leveransförsening som orsakats av Postnord.

Ordern skickas på pall eller som paket, beroende av volymstorlek. Vi väljer alltid det mest fördelaktiga fraktsättet för dig.

Fullständiga fraktvillkor med fraktexempel får du via mejl när vi godkänt din registrering.

Pallar levereras alltid väl inplastade. Plocklista medföljer varje leverans.

Orderbekräftelse skickas med leverans om det är en omgående order. Vid senare leverans skickas den omgående till kundens mejladress.

 

Restorder

Restorder skickas med nästa order såvida det inte är säsongsbundna artiklar såsom t ex påsk och julartiklar. Säsongsbundna artiklar skickas ut direkt efter hemkomst till vårt lager. Dock ej om säsongen är över.   

                                                                                                                                                           

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 30 dagar netto räknat från faktureringsdatum.

Efter utskick av två betalningspåminnelser överlämnas ärendet till inkassoföretag och dess rutiner.

Dröjsmålsräntan är 12 % och beräknas från fakturans första förfallodag tills dess betalning är erlagd.

Betalningsvillkor för dröjsmålsräntefakturor är 10 dagar netto.

 

Skada

Våra pallar skickas alltid väl inplastade. Om så ej är fallet när leveransen når kunden, måste kunden anmäla detta samma dag till Postnord då risk finns att pallen vält under transport och blivit omplockad av speditören. Vid synlig transportskada måste kunden också anmäla detta samma dag till Postnord samt gå igenom leveransen omgående i händelse av att dolda transportskador har uppkommit.

Kontakta Postnord inom 7 dagar för att kräva ersättning, tfn 0771-333310

Kolli-id ska då uppges.

 

Reklamation

Har Multiagentur levererat felaktig eller defekt vara måste detta anmälas inom 14 dagar efter mottagandet av varorna för att ersättning ska erhållas. Initial anmälan görs via formuläret du hitar under egen flik på denna hemsida.

Kreditering lämnas av följande skäl: artiklar som är krossade i leverans, felaktigt levererade artiklar samt artiklar med tekniska fel.

Felaktigt handhavande av artikel samt underlåtelse att läsa instruktion/varningstext när sådan bifogats, ersätts ej. Detta gäller för både kund och slutkonsument.

För uppkommen följdskada hos kund/konsument p g a handhavandefel friskriver sig Multiagentur AB.

I övrigt hänvisar vi till konsumentköplagen rörande konsuments köp hos någon av Multiagenturs återförsäljare.

 

Övrigt

Vi reserverar oss mot eventuell slutförsäljning.

 

Force majeure

I händelse av krig, klimatförändringar, naturkatastrofer, myndighetsbeslut, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, uteblivna leveranser från Multiagenturs leverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken inte skäligen kunnat förutses, skall utgöra grund till att Multiagentur AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal och utfästelser.

Online Dispute Resolution

Om du inte är nöjd med din vara eller tjänst, tveka inte att kontakta oss så att vi kan lösa ditt problem. Om du därefter inte är nöjd och vill gå vidare kan du klicka här så kommer du till EU’s Online Dispute Resolution ODR.